ดาวน์โหลดข้อมูลสถานการณ์ไฟป่า รายวัน

ลำดับ รายการปัจจุบัน รายการย้อนหลัง
1. แผนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ทั้งประเทศ)  PM2.5!/PM10! แผนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ทั้งประเทศ) ย้อนหลัง
        PM2.5         PM10         PM2.5         PM10
2. แผนที่จุดความร้อน (ทั้งประเทศ)  HOTSPOT! แผนที่จุดความร้อน (ทั้งประเทศ) ย้อนหลัง
        MODIS         VIIRS         MODIS         VIIRS
3. แผนที่จุดความร้อนรายวัน   HOTSPOT! แผนที่จุดความร้อนรายวัน ย้อนหลัง
        MODIS         VIIRS        (17 จังหวัด)         MODIS         VIIRS       (17 จังหวัด)
           - จังหวัด            - จังหวัด            - กรุงเทพฯ และปริมณฑล            - จังหวัด            - จังหวัด            - กรุงเทพฯ และปริมณฑล
              - อำเภอ               - อำเภอ               - อำเภอ               - อำเภอ
4. Excel จุดความร้อนสะสมรายวัน Excel จุดความร้อนสะสมรายวัน ย้อนหลัง
        MODIS         VIIRS         MODIS         VIIRS
5. แผนที่จุดความร้อนราย 2 ช่วงเวลา (ทั้งประเทศ) (ดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP)) แผนที่จุดความร้อนราย 2 ช่วงเวลา (ทั้งประเทศ) (ดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP)) ย้อนหลัง
        GISTDA         NASA        (17 จังหวัด)         GISTDA         NASA        (17 จังหวัด)
           - จังหวัด            - จังหวัด            - จังหวัด            - จังหวัด
              - อำเภอ                -อำเภอ               - อำเภอ                -อำเภอ
6. Excel จุดความร้อนราย 2 ช่วงเวลา (ทั้งประเทศ) (ดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP)) Excel จุดความร้อนราย 2 ช่วงเวลา (ทั้งประเทศ) (ดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP)) ย้อนหลัง
        GISTDA         NASA         GISTDA         NASA
7. Excel จุดความร้อนราย 4 ช่วงเวลา (ดาวเทียมระบบ MODIS (TERRA/AQUA)) Excel จุดความร้อนราย 4 ช่วงเวลา (ดาวเทียมระบบ MODIS (TERRA/AQUA)) ย้อนหลัง
        NASA         NASA
8. Shapefile จุดความร้อนสะสมรายวัน Shapefile จุดความร้อนสะสมรายวัน ย้อนหลัง
        MODIS         VIIRS         MODIS         VIIRS
9. แผนที่หมอกควันและทิศทางลมรายวัน แผนที่หมอกควันและทิศทางลมรายวัน ย้อนหลัง
        17 จังหวัด         ทั้งประเทศ         17 จังหวัด         ทั้งประเทศ
10. แผนที่เสี่ยงไฟป่า (รายสัปดาห์) แผนที่เสี่ยงไฟป่า (รายสัปดาห์) ย้อนหลัง
        17 จังหวัด         ทั้งประเทศ         17 จังหวัด         ทั้งประเทศ
           จังหวัด            Excel            Shapefile            จังหวัด            Excel            Shapefile
11. แผนที่พื้นที่เผาไหม้ (ราย 2 สัปดาห์) แผนที่พื้นที่เผาไหม้ (ราย 2 สัปดาห์)
        17 จังหวัด         ทั้งประเทศ         17 จังหวัด         ทั้งประเทศ
12. สรุปสถานการณ์ไฟป่า / ปัจจุบัน / ย้อนหลัง / คู่มือ แบบฟอร์มการขอรับบริการข้อมูล         แบบฟอร์มบันทึกการสำรวจพื้นที่เกิดจุดความร้อน
        MODIS         VIIRS         REPORT         อื่นๆ รายงานแผน-ผล การบริหารจัดการเชื้อเพลิง (เฉพาะเจ้าหน้าที่)