ดาวน์โหลดข้อมูลสถานการณ์ไฟป่า รายวัน

ลำดับ รายการปัจจุบัน รายการย้อนหลัง
1. PM2.5!แผนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน แผนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ย้อนหลัง
2. PM10!แผนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน แผนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ย้อนหลัง
3. แผนที่จุดความร้อนทั้งประเทศ (ดาวเทียมระบบ MODIS) แผนที่จุดความร้อนทั้งประเทศ (ดาวเทียมระบบ MODIS) ย้อนหลัง
4. แผนที่จุดความร้อน 9 จังหวัด แผนที่จุดความร้อน 9 จังหวัด ย้อนหลัง
5. ตารางจุดความร้อนทั่วประเทศ ตารางจุดความร้อนทั่วประเทศ ย้อนหลัง
6. จุดความร้อน 9 จังหวัด รายวัน (shapefile ของดาวเทียมระบบ MODIS) จุดความร้อน 9 จังหวัด รายวัน (shapefile ของดาวเทียมระบบ MODIS) ย้อนหลัง
7. แผนที่หมอกควันและทิศทางลมทั่วประเทศ แผนที่หมอกควันและทิศทางลมทั่วประเทศ ย้อนหลัง
8. แผนที่หมอกควันและทิศทางลม 9 จังหวัด แผนที่หมอกควันและทิศทางลม 9 จังหวัด ย้อนหลัง
9. แผนที่เสี่ยงไฟป่า 9 จังหวัด รายสัปดาห์ แผนที่เสี่ยงไฟป่า 9 จังหวัด รายสัปดาห์ ย้อนหลัง
10. แผนที่จุดความร้อนทั้งประเทศ (ดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP)) แผนที่จุดความร้อนทั้งประเทศ (ดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP)) ย้อนหลัง
11. จุดความร้อน ทั้งประเทศ รายวัน (shapefile ของดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP)) จุดความร้อน ทั้งประเทศ รายวัน (shapefile ของดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP)) ย้อนหลัง
12. แผนที่พื้นที่เผาไหม้ 9 จังหวัด แผนที่พื้นที่เผาไหม้ 9 จังหวัด ย้อนหลัง
13. ตารางจุดความร้อนทั้งประเทศ และ 9 จังหวัด ราย 4 ช่วงเวลา (ดาวเทียมระบบ MODIS) รายงานไฟป่ารายวัน ย้อนหลัง
14. VIIRS!ตารางจุดความร้อนทั้งประเทศ และ 9 จังหวัด ราย 2 ช่วงเวลา (ดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP)) รายงานไฟป่ารายสัปดาห์ ย้อนหลัง
        GISTDA         NASA
15. VIIRS!แผนที่จุดความร้อน 9 จังหวัด (ดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP)) รายช่วงเวลา แผนที่จุดความร้อน 9 จังหวัด (ดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP)) รายช่วงเวลา ย้อนหลัง
        GISTDA         NASA         GISTDA         NASA
16. NEW!สรุปจุดความร้อน
        MODIS         VIIRS
17. NEW!แผนที่จุดความร้อนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แผนที่จุดความร้อนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ย้อนหลัง